New Generation Internet Tools
English | Български
ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ПРОДУКТОВА ГАМА:

•  HTML Parser
•  Web Cache

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОДУЛИ:


Контактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com


Централен адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT
ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ПРОДУКТОВА ГАМА:

G-92 Developers Group

Раздел: Enterprise  Computer Objects (ECO)


Анализатор на съдържанието на кеша

Системен модул за анализ и почистване съдържанието на кеша. Позволява контрол върху посетените web-ресурси, както и на "следите" от тези посещения, записани върху локалният диск.

Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки един от тях заделя отделно пространство за съхранение на „бисквитки“ (HTTP cookie). „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и web-браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър.

При Web Cache липсва разделение, обвързано с използваният софтуер, което позволява почистване на кеша, без значение колко различни браузъра ползва крайният потребител.


Ергономия и дизайн:

Ергономично Web Cache следва основната линия, върху която e изградена NGIT технологията.

Характерна особенност на програмата е отсъствието на традиционни менюта. Тази тенденция бе използвана още при първите версии на продуктите от серията Black Screen. Проведените тестове доказаха нейната ефективност.

В голямата си част екранният дизайн е взаимстван от системите за контрол и управление на промишлени агрегати. Основната цел е да се сведе до минимум, вероятността от човешка грешка в процеса на експлоатация.

Всеки отделен модул от продуктовата серия Black Screen може да работи еднакво добре както на персонален компютър така и на планшет или друг тип мобилно устройство, стига то да отговаря на системните изисквания.
 

Developers work related

Апаратни и програмни изисквания:

    - Windows® NT X/2000, XP, Vista, Win7 System
    - 512 MB RAM Memory
    - 24 Bit High Color recommended
    - Modem/ISDN or ADSL Adapter
    - 10 MB Hard Disk Space
    - TCP/IP Protocol


Разпространение и поддръжка:

Продуктът е безплатен. Може да бъде използван като елемент от пакета продукти, включени в състава на Net Organizer.

Всички регистрирани потребители получават едногодишна безплатна поддръжка.

 


New Generation Internet Tools
 Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
Black Screen Project