New Generation Internet Tools
English | Български
ДОКУМЕНТАЦИЯ:


ПРОДУКТОВА ГАМА:

•  HTML Parser
•  Web Cache

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОДУЛИ:


Контактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com


Централен адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT

G-92 Developers Group

Раздел: Cyber Gun (CG) Modules


Система за анализ на мрежовия трафик

Позволява анализ на апаратната и програмна части, както и контрол на трафика.

Net Analyzer е типична системa за откриване и предотвратяване на нарушения (Intrusion Detection / Prevention System, IDS/IPS), която позволява анализ на мрежовия трафик, по-детайлно, отколкото защитната стена.
В професионалната си версия програмата работи по подобие на антивирусна система, като анализира трафика и сравняват всеки пакет със съдържащите се в база данни профили.
Разликата с антивирусната система е, че антивирусната система проверява файловете в системата, а Net Analyzer проверява пакетите на мрежовия трафик. Когато се открият атаки програмата алармира, че мрежата е обект на атака.
В зависимост от версията Net Organizer може да работи като IDS или IPS система. В първият случай вредния трафик само ще бъде откриван и идентефициран, докато при втория се предотвратява разпространение му в мрежата.

Изготвянето на отчетите е напълно автоматизирано.


Ергономия и дизайн:

Ергономично Net Analyzer следва основната линия, върху която e изградена NGIT технологията.

Характерна особенност на програмата е отсъствието на традиционни менюта. Тази тенденция бе използвана още при първите версии на продуктите от серията Black Screen. Проведените тестове доказаха нейната ефективност.

В голямата си част екранният дизайн е взаимстван от системите за контрол и управление на промишлени агрегати. Основната цел е да се сведе до минимум, вероятността от човешка грешка в процеса на експлоатация.

Всеки отделен модул от продуктовата серия Black Screen може да работи еднакво добре както на персонален компютър така и на планшет или друг тип мобилно устройство, стига то да отговаря на системните изисквания.

 


Developers work related


Апаратни и програмни изисквания:

    - Windows® NT X/2000, XP, Vista, Win7 System
    - 512 MB RAM Memory
    - 24 Bit High Color recommended
    - Modem/ISDN or ADSL Adapter
    - 10 MB Hard Disk Space
    - MS-Internet Explorer Browser 8.0/9.x (System Extension)
    - TCP/IP Protocol


Разпространение и поддръжка:

Продуктът е условно безплатен. Може да бъде закупен самостоятелно или като елемент от пакета продукти, включени в състава на Net Organizer.

Всички регистрирани потребители, закупили продукта получават едногодишна безплатна поддръжка.


New Generation Internet Tools
Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
Black Screen Project