New Generation Internet Tools
English | Български

Документация:

Продуктова гама на серията NGIT:

Професионални модули:

- BS Ping Professional Edition
- BS Utilities
- BS Documentation
 

За авторите на проекта:

• Групата от независими разработчици, обединени под наименованието "G-92 Developers Group", е неформално сдружение на експерти, чиято основна цел е непрестанното усъвършенстване и повишаване качеството на създаваните програмни продукти.

• Натрупаният през годините опит в управленмието на проекти ни позволява да осигурим решения, които гарантират на бизнеса сигурност и предимство пред конкурентите.

• Използваният от нас модел на създаване на софтуер, гарантира висока производителност и  качество.


Контактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com

Централен адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT

G-92 Developers Group

РАЗДЕЛ: ECO (ENTERPRISE COMPUTER OBJECTS) 


Полупрофесионална система за визуализацция на отчети

Основен функционален блок на Net Organizer.

Разпространява се в две версии:

- базова;
- професионална.

В професионалната версия е включена и система за конвертирана на файлове и запис в PDF-формат, възможност за персонализация на титулната странница, модул за отпечатване на таблици, модул за печат на графики и др.
Може да се използва самостоятелно или в комплект с някои от предлаганите допълнително модули.

Изключително удобен инструмент за предпечатна визуализация на различни по форма и вид отчети, изгтотвени с помощтта на Net Organizer.

Ергономия и дизайн:

Ергономично BS-Report следва основната линия, върху които e изградена NGIT технологията.

Характерна особенност на програмата е отсъствието на традиционните менюта. Тази тенденция бе използвана още при първите версии на продуктите от серията Black Screen и за кратко време доказа своята ефективност.
В голямата си част екранният дизайн е взаимстван от системите за контрол и управлението на промишлени агрегати. Както там така и във сички следващи версии, целта бе да се сведе до минимум, вероятността от човешка грешка в процеса на експлоатация на софтуера.

Всеки отделен модул, явяващ се част от продуктовата серия Black Screen може да работи еднакво добре както на персонален компютър така и на планшет или друг тип мобилно устройство, стига то да отговаря на системните изисквания.


 Developers work related

Апаратни и програмни изисквания:

    - Windows® NT X/2000, XP, Vista, Win7 System
    - 512 MB RAM Memory
    - 24 Bit High Color recommended
    - 10 MB Hard Disk Space
    - Printer


Разпространение и поддръжка:

Базовата версия на BS-Report се разпространява свободно. Професионалната се предоставя на потребители закупили поне един от условно-безплатните модули на продукта.

Всички регистрирани потребители, закупили продукта получават едногодишна безплатна поддръжка.New Generation Internet Tools

Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
NGIT Project