New Generation Internet Tools
English | Български
ДОКУМЕНТАЦИЯ:


ПРОДУКТОВА ГАМА:

•  HTML Parser
•  Web Cache

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОДУЛИ


Контактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com


Централен адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT

G-92 Developers Group

РАЗДЕЛ: ECO (ENTERPRISE COMPUTER OBJECTS) 


Система за контрол и проследяване.

Процесът на изготвяне на отчетите е напълно автоматизиран. Предоставя се допълнителна информация, за всяка една точка.

Базовата версия проследява маршрута до един адрес. При професионалните се използва списък с адреси, които могат да се обработват последователно или паралелено.

Като цяло продуктът е непретенциозен, лесен за експлоатация, надежден и с добра функционалност.


Ергономия и дизайн:

Ергономично BS-Trace следва основната линия, върху която e изградена NGIT технологията.

Характерна особенност на програмата е отсъствието на традиционни менюта. Тази тенденция бе използвана още при първите версии на продуктите от серията Black Screen. Проведените тестове доказаха нейната ефективност.

В голямата си част екранният дизайн е взаимстван от системите за контрол и управление на промишлени агрегати. Основната цел е да се сведе до минимум, вероятността от човешка грешка в процеса на експлоатация.

Всеки отделен модул от продуктовата серия Black Screen може да работи еднакво добре както на персонален компютър така и на планшет или друг тип мобилно устройство, стига то да отговаря на системните изисквания.


 


Developers work related


Апаратни и програмни изисквания:

    - Windows® NT X/2000, XP, Vista, Win7 System
    - 512 MB RAM Memory
    - 24 Bit High Color recommended
    - Modem/ISDN or ADSL Adapter
    - 20 MB Hard Disk Space
    - MS-Internet Explorer Browser 8.0/9.x (System Extension)
    - TCP/IP Protocol


Разпространение и поддръжка:

Продуктът е условно безплатен.
Може да се използва самостоятелно или като елемент от пакета продукти, включени в състава на Net Organizer.

Всички регистрирани потребители, закупили продукта получават едногодишна безплатна поддръжка.New Generation Internet Tools

Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
NGIT Project