New Generation Internet Tools
English | Български
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОДУКТОВА ГАМА

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОДУЛИ


Контактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com


Централен адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT

G-92 Developers Group

Раздел: Enterprise Computer Objects (ECO)


Минималистичен MDB редактор.

Позволява на потребителя да добавя или променя съществуващата функционалност на главния контейнер, както и да включва допълнителни приложения.

Съществува условно разделение на три групи бутони, както следва:

 - Бутони за web-приложения
 - Бутони за локални;
 - Бутони за електронна поща;

Подредбата на бутоните в Net Organizer се извършва според номерацията.

Може да се използва самостоятелно или в комплект с някои от предлаганите допълнително модули.

Ергономия и дизайн:

Ергономично Button Editor следва основната линия, върху която e изградена NGIT технологията.

Характерна особенност на програмата е отсъствието на традиционни менюта. Тази тенденция бе използвана още при първите версии на продуктите от серията Black Screen. Проведените тестове доказаха нейната ефективност.

В голямата си част екранният дизайн е взаимстван от системите за контрол и управление на промишлени агрегати. Основната цел е да се сведе до минимум, вероятността от човешка грешка в процеса на експлоатация.

Всеки отделен модул от продуктовата серия Black Screen може да работи еднакво добре както на персонален компютър така и на планшет или друг тип мобилно устройство, стига то да отговаря на системните изисквания.
 Апаратни и програмни изисквания:

    - Windows® NT X/2000, XP, Vista, Win7 System
    - 512 MB RAM Memory
    - 24 Bit High Color recommended
    - Modem/ISDN or ADSL Adapter
    - 10 MB Hard Disk Space
    - TCP/IP Protocol


Разпространение и поддръжка:

Продуктът е безплатен. Може да бъде използван като елемент от пакета продукти, включени в състава на Net Organizer.

Всички регистрирани потребители получават едногодишна безплатна поддръжка.New Generation Internet Tools
Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
Black Screen Project