New Generation Internet Tools
English | Български

Embarcadero:

- FMI
- IPL

MSDN:


E-mails:

 • Information: office@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com

Registered Office:

BULGARIA

5400 Sevlievo
19 General Stoletow Str.
G-92 Development Center
Black Screen Project

Раздел:  Обучение и повишаване на квалификацията

cNet.com

Научете повече за тенденции в развитието на RAD технологиите.

Възползвайте се от съветите най-добрите експерти, както и от специализираната, техническа информация, която може да получите. Извлечете максимални ползи от предоставените ресурси за да усъвършенствате, разработваните от вас с помощта на Delphi, C++ Builder, Delphi Prism и Embarcadero RAD Studio локални и сървърни Windows и .NET приложения.

Brohtersoft.com

Microsoft Developer Network (MSDN) е отделът на Microsoft, отговарящ за координацията между  разработчици на софтуер и тестери.

Като програмисти бихте могли да получите достъп до документацията на основните функции, използвани в API (Application Programming Interface) на MS Windows както и множество скриптове и експертни консултации.
MSDN ви предоставя изключителната възможност да тествате своите разработки. Ако вашите интереси са в областта на web-приложенията, препоръчваме ви ресурсите, имащи непосредствено отношение към XML, WPF и Silverlight.


 
Начална странница ...
 
WEBINARS:

ShareIt!

Accelerating collaboration across the systems development lifecycle


Date: Wednesday, June 29, 2011
12:00 PM ET / 9:00 AM PT / 16:00 GMT (Duration: 1 hour) 

Executing best practices that help ensure smooth collaboration across the product development lifecycle is critical for creating complex systems and smarter products. According to a recent Aviation week survey,
communication was frequently cited as a major factor in program success or failure.

The rapid growth of software in products and systems, such as autos, airplanes, medical devices, smart phones and energy grids, demands collaboration and workflow integration across systems engineering and software development.

Implementing best practices that span and unite systems engineering and embedded software development has proven to make a difference. Real time process support – customized to meet business needs – can increase the consistency, robustness and efficiency of the product development cycle. This helps to reduce development costs, and improve both product quality and time to market.
 


Начална странница ...New Generation Internet Tools

 Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
NGIT Project