New Generation Internet Tools
English | Български

Текущи проекти:

Основни раздели:

Специализиран раздел:

 


Контактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.comЦентрален адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
За проекта Black Screen

Peopleware Technology ...


Определениe:

G-92 Developers Group e неформално сдружение на независими разработчици, чиято основна задача е указване на взаимопомощ и сътрудничество в процесите на разработката и реализация  на високотехнологични проекти.

Ние се стремим да създаваме продукти, които са стойностни и удовлетворяват в максимална степен крайните потребители. Резултатите от нашата дейност са няколко големи проекта, реализирани за изключително кратки срокове при максимална оптимизация на основните разходи.

Политиката на G-92 Developers Group е насочена към  гарантиране на авторските права, върху интелектуалната собственост на нашите разработчици.

За нас е важно всеки проект да бъде завършен в рамките на определеното време, без това да се отразява на качеството, на получените резултати. Самодисциплината и високата мотивираност на нашите членове са гаранция за успехите, които постигаме.Основни предимства:

Основни предимства в работата на G-92 Developers Group са:

    • Опит в разработката на високотехнологични продукти.
    • Интеграция с водещи, развойни звена.
    • Бърза и гъвкава реакция при изпълнението на всеки един проект. 
    • Стриктно спазване на предварително планираните срокове.
    • Коректност при изграждането на дългосрочни отношения.
    • Внимание към детайлите и индивидуален подход.
    • Гарантирана защита на интелектуалната собственост.
    • Снижаване на рисковете в процеса на разработка.
    • Намаляване на разходите в етапа на проектиране с над 50% 


I. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Използване на структурирани методи и доказали своята ефективност технологии ни помагат да сведем до минимум сложността, рисковете и разходите, свързани с изпълнението на големи проекти.

Ние сме в състояние да разработим индивидуални софтуерни приложения, както и активно да контролираме целият жизнен цикъл на всеки един продукт.

Специално място отделяме на всички съпътстващи експлоатацията на софтуера процеси през целия му жизнен цикъл.


II. РАЗРАБОТВАНЕ НА КРАЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Ние използваме
 най-съвременните технологии, за да реализираме своите идеи. Стремим се да създадем лесни за експлоатация, но мощни решения, които са насочени към подобряване и оптимизиране на ежедневните дейности на крайният клиент.

Инженерите от G-92 Developers Group се фокусират върху разработката на модули, експлоатацията на които води до гарантирано снижаване на разходите и икономия на време.

Използваният от нас бизнес модел включва съвместно развитие на продуктите. Това означава, че всеки един член на  екипа носи персонална отговорност за това, което създаваме.

New Generation Internet Tools

Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
Black Screen Project