New Generation Internet Tools
English | Български

ДОКУМЕНТАЦИЯ


ПРОДУКТОВА ГАМА

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОДУЛИ

Контактна информация:

 • Централа: office@g-92.com
 • Продажби: sales@g-92.com
 • Поддръжка: support@g-92.com
 • Кариери: career@g-92.comЦентрален адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT

G-92 Developers Group


Определениe:

BS-NGIT е концептуален, хибриден, Net Organizer от четвърто поколение.

Всички елементи, от които е изграждена системата са естествено продължение на идеите заложени в Thor, Vilas, Pandora и  ECO-I.

Предназначениe:

Основното предназначение на NGIT модулите e реализацията на бърз контрол, върху използваните internet приложения и мрежови ресурси.

Пакетът предоставя набор от функции, които позволяват  нмаксимална оптимизация на процесите, съпътстващи работата на крайния потребител.

Системните модули могат да бъдат използвани както от специалисти, така и от ученици и студенти в процеса на тяхното обучение.


Област на приложение:

Net Organizer е предназначен за широк кръг потребители с различно ниво на професионална квалификация. Той е незаменим инструмент в ежедневната работата на всички, които се занимават с оптимизация на сайтове, интернет реклама, независими разработчици и др.. Специалистите по компютърна сигурност биха могли да го използват за анализ на съдържанието и контрол на процесите.

Системните администратори ще оценят по достойнство предимствата, които BS-NGIT им предоставя. Изготвянето на отчети и прецизни времеви анализи е малка част от набора функции, явяващи се алтернатива на доказалите се конзолни команди. Всеки потребител ще бъде в състояние с лекота да извършва действия, за които се изискват години специализирана подготовка и експертни познания.

Голяма е ползата от използване на продуктите, обединени от Net Organizer за групата на т.н. „независими експерти”. Тук включваме блогери, журналисти, социолози, медийни анализатори и всички други, които  са непосредствено обвързани с все по нарастващата динамиката на процесите в internet.

BS-NGI позволява на печатни и електронни медии, разполагащи с относително ограничен бюджет да бъдат равнопоставени на големите информационни агенции като възможност за бърз достъп до предлаганият продукт и оптимизиране разпространението на информацията.

Друг принципно нов аспект на приложение на Net Organizer e възможността да се създават потребителски бази от данни по интереси. На практика перспективите в този случай са неограничени както за малкия и среден бизнес така и за корпоратичните потребители и медийната индустрия.
 


ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Графични стандарти: DirectX, Direct3D, GDI, Windows Presentation Foundation (WPF) и др.
Звук: DirectSound, DirectMusic, XACT, Speech API , MME и др.
Мултимедиа: DirectShow, Windows Media, Media Foundation и др.
Достъп до данни:  Microsoft Data Access, Extensible Storage Engine, ADO.NET, Sync Framework, Jet-механизъм и др.
WEB: HTML5, XHTML, CSS3, SVG, XML, RSS, JScript, VBScript, ActiveX и др.
Мрежи: Winsock (LSP), Filtering Platform, NDIS, Windows Rally, P2P API и др.
Комуникации: TAPI
Компоненти: COM, COM+ , DCOM, .NET Framework и др.
Безопасност: CryptoAPI (CAPICOM), Windows CardSpace, Data protection API, Security Support Provider Interface и др.
Междупроцесорно взаимодействие: Dynamic Data Exchange (DDE), MSRPC и др.
Игри: XNA Framework, DirectX

Забележка: Така указаните параметри са за всички модули, включени в проекта, а не само за тези, които имат непосредствено отношение към internet комуникациите.
 


ПОДДРЪЖКА

Продуктовата гама е условно безплатена.
Всеки един от модулите може да се използва самостоятелно или като елемент от пакета продукти, включени в състава на Net Organizer.

Всички регистрирани потребители, получават едногодишна безплатна поддръжка.
New Generation Internet Tools

Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
NGIT Project