New Generation Internet Tools
English | Български

Документация:

Продуктова гама на серията NGIT:

Професионални модули:

- BS Ping Professional Edition
- BS Utilities
- BS Documentation
 

Награди за продуктаКонтактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com

Централен адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT

G-92 Developers Group

РАЗДЕЛ: NEW GENERATION INTERNET TOOLS (NGIT) 


Предназначение:

Net Organizer е изградена като набор от самостоятелни модули, които в случай на необходимост биват обединявани в общ контейнер.

Системата може да се ползва като времеви анализатор или помощно средство за контрол на web-базирани приложения.

Програмите са ориентирани към широк кръг от потребители. Всяка от тях би могла с успех да се използва както от експерти в областта на анализа и изграждането на internet приложенията, така и от всеки потребител, според конкретните нужди.Област на приложение:


Основното предназначение на модулите, изграждащи BS-NGIT, е изготвянето на детайлни времеви анализи.

Тук се включва контрол на трафика, контрол върху разпределението на оперативната памет и натовареността на компютъра, проверка за достъпност на URL-адреси, контрол на потоците и пр.. 

Като допълнителни модули са включени, модул за управление на печата, multi download, както и различните средства за редактиране на резултатите и представяне на информационните потоци.

Макар Net Organizer да е взаимствал много от елементите на първите версии на BS Web, той не е броузър, в прекият смисъл на тази дума. Независимо от това, с цел улесняване работата на крайния потребител, в продукта са включени набор от инструменти за разборта с web-приложения.

Продуктът поддържа по-голяна част от действащите към момента internet стандарти.

 

Апаратни и програмни изисквания:

    - Windows® NT X/2000, XP, Vista, Win7 System
    - 512 MB RAM Memory
    - 24 Bit High Color recommended
    - Modem/ISDN or ADSL Adapter
    - 20 MB Hard Disk Space
    - MS-Internet Explorer Browser 8.0/9.x (System Extension)
    - TCP/IP Protocol


Разпространение и поддръжка:

Продуктът е условно безплатен.

Може да се използва самостоятелно или като елемент от пакета продукти, включени в състава на NGIT.

Всички регистрирани потребители, закупили продукта получават едногодишна безплатна поддръжка.New Generation Internet Tools

Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
NGIT Project