New Generation Internet Tools
English | Български

Основни компоненти:

Основният компонент в системите от типа NGIT е модифициран вариант на девета версия на Trident  (MSHTML).

Технологията се разработва от 2006 година, като проектът стартира под наименованието ECO-I (Enterprice Computer Objects).

Продуктите са обединени от търговско наименование Black Screen™.


Продуктова гама на серията NGIT:

Професионални модули:

- BS Ping Professional Edition
- BS Utilities
- BS Documentation
 


Контактна информация:

 • Information: office@g-92.com
 • Sales: sales@g-92.com
 • Support: support@g-92.com
 • Careers: career@g-92.com

Централен адрес:

БЪЛГАРИЯ

5400 Севлиево
ул. "Генерал Столетов" №19
G-92 Development Center
за проекта NGIT

G-92 Developers Group

Раздел: Документация


Технически параметри на Black Screen:

 • Графични стандарти: DirectX, Direct3D, GDI, Windows Presentation Foundation (WPF) и др.

 • Звук: DirectSound, DirectMusic, XACT, Speech API , MME и др.

 • Мултимедиа: DirectShow, Windows Media, Media Foundation и др.

 • Достъп до данни: Microsoft Data Access, ADO.NET, Sync Framework, Jet-механизъм и др.

 • Web: HTML5, XHTML, CSS3, SVG, XML, RSS, JScript, VBScript, ActiveX и др.

 • Мрежи: Winsock (LSP), Filtering Platform, NDIS, Windows Rally, P2P API и др.

 • Комуникации: TAPIПредимствата на Black Screen според оценката на независими експерти, най-общо се изразяват в следното:

 • Компоненти: COM, COM+ , DCOM, .NET Framework и др.

 • Безопасност: CryptoAPI (CAPICOM), Windows CardSpace, Data protection API, и др.

 • Междупроцесорно взаимодействие: Dynamic Data Exchange (DDE), MSRPC и др.

 • Игри: XNA Framework, DirectX, OpenGL


Забележка:

Приведените технически параметри са за всички модули, използващи в една или друга степен технологията Balck Screen, без оглед на версия и /или дата на публикуване.


 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Peopleware  е набор от апаратни и програмни средства, които имат непосредствено отношение към развитието и използването на компютърните и телекомуникационните системи. Това включва области като производителност, работа в екип, групова динамика, психология на програмирането, управление на проекти, организационни фактори, потребителски интерфейс, всички аспекти на взаимодействието между човека и машината.Разпространение и поддръжка:

Продуктите, насочени към образование, обучение и развлекателни дейности са общодостъпни като се следва практиката в по-голямата си част да бъдат безплатни, а в случай, че се продават цената да бъде ниска. В този тип продукти не се използват времеви, функционални или друг вид ограничения.

* Политиката на сдружението е да не допуска в публичното пространство програми с отворен код.New Generation Internet Tools

Copyright © 2010-2011 G-92 Developers Group. All rights reserved
NGIT Project